Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Ο.Υ.Κ.Διαβάστε και πωροθείτε.

Μετά την ένταξη της Ελλάδας στο NATO, το Πολεμικό Ναυτικό έστειλε στις ΗΠΑ τους πρώτους άνδρες που εκπαιδεύτηκαν στο αντικείμενο των υποβρύχιων καταστροφών το 1953. Οι άνδρες αυτοί σε συνεργασία με Αμερικανούς εκπαιδευτές ανέλαβαν την εκπαίδευση και άλλων ανδρών στην Ελλάδα, ενώ το 1957 ιδρύθηκε η Σχολή Βατραχανθρώπων στο Κ.Ε.ΚΑΝ. οργανωμένη στα πρότυπα της αντίστοιχης αμερικανικής Under Water Demolition του Αμερικανικού Ναυτικού.Μετά τη σταδιακή υποβάθμιση των αμερικάνικων UDT (Underwater Demolition Teams) και την παράλληλη εμφάνιση των ομάδων SEAL με μεγαλύτερη έμφαση στον ανορθόδοξο πόλεμο, η Σχολή Βατραχανθρώπων μετονομάστηκε σε Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών το 1967 για να λάβει τη σημερινή της μορφή το 1976.H M.Y.K. εδρεύει στο Σκαραμαγκά και αποτελεί αυτόνομη ξεχωριστή μονάδα της Δ.Ν.Ε., καλύπτοντας τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού στον τομέα των ειδικών επιχειρήσεων. Το προσωπικό της M.Y.K. φτάνει την δύναμη των 200 ανδρών και χωρίζεται σε τέσσερις ομάδες (O.Y.K. 1, 2, 3, 4). Οι δύο είναι Ομάδες Ανορθόδοξου Πολέμου που έχουν αποστολή τη διείσδυση στο εχθρικό έδαφος για συλλογή και μετάδοση πληροφοριών, εκτέλεση δολιοφθορών κτλ., μια είναι Ομάδα Αμφιβίων Επιχειρήσεων που αποστολή έχει την προετοιμασία ενός αιγιαλού απόβασης με την εκκαθάρισή του από εμπόδια και την αναγνώρισή του, ενώ τέλος η Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών-Βομβών έχει σαν αποστολή την εκκαθάριση θαλασσίων περιοχών από νάρκες.Οι θρυλικοί 'βατραχάνθρωποι' ξεχωρίζουν για τη σκληρή εκπαίδευση και το υψηλό επίπεδο της μαχητικής τους ικανότητας. Η Σ.Υ.Κ. υπάγεται από το 2001 στον Διοικητή της Δ.Υ.Κ. (πρώην M.Υ.Κ.) με σχέση πλήρους διοίκησης. Το προσωπικό της σχολής αποτελείται από τον διοικητή και το επιτελείο, τον διευθυντή σπουδών, τον τμηματάρχη εκπαίδευσης, τους αξιωματικούς επιτηρητές φάσεων εκπαίδευσης και τους βασικούς εκπαιδευτές που υπολογίζονται σε 3 έως 4 άτομα ανά φάση εκπαίδευσης.

Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών

Προϋποθέσεις συμμετοχής στα ΟΥΚ


O νόμος ορίζει ότι για να συμμετάσχει ένας στρατευμένος σε σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών του Π.Ν. πρέπει να έχει υπόλοιπο θητείας 12 μήνες. Επομένως, από 1/1/2004, με τη μείωση της θητείας σε 12μηνο, κανένας στρατευμένος του Πολεμικού Ναυτικού δεν μπορεί να συμμετάσχει σε σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών. Μοναδικοί υποψήφιοι είναι πλέον οι ΕΠ.ΟΠ., Ο.Β.Α., μόνιμοι υπαξιωματικοί/αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και στρατιωτικό προσωπικό άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή Ξένων Κρατών ή προσωπικό των ΣΑ, με περιορισμό στο όριο ηλικίας, όπως καθορίζεται με αποφάσεις του κλάδου ή κράτους τους.Οι επιδόσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο σχολείο είναι οι εξής:Τρέξιμο 1 μίλι ξηράς (1642 μέτρα) σε λιγότερο από 7 λεπτά

Κολύμβηση 300 μέτρα σε πισίνα σε λιγότερο από 7 λεπτά

6 έλξεις στο μονόζυγο

20 κάμψεις (push ups)

20 κοιλιακοί

Κατακόρυφο ανέβασμα σχοινιού 4 μέτρων μόνο με τα χέρια

Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών


Εκπαίδευση στα ΟΥΚ


Το Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια και εκπαιδευτικό έργο σχολείο εντός της Δ.Υ.Κ., στο οποίο προσέρχονται τα στελέχη που έχουν περατώσει με επιτυχία τις δοκιμασίες της φάσης προεπιλογής. Μέχρι την υιοθέτηση του νέου κανονισμού εκπαίδευσης, το σχολείο είχε διάρκεια περίπου έξι μηνών (περίπου 24 εβδομάδες), ενώ τώρα η διάρκειά του είναι 28 εβδομάδες. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην δημιουργία μίας εισαγωγικής φάσης "ένταξης" διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, ενώ προηγείται ακόμα μια περίοδος προετοιμασίας. Έτσι, ένα μήνα πριν οι υποψήφιοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στο σχολείο καλούνται να παρουσιαστούν και - εφόσον περάσουν από ιατρικές εξετάσεις - τους δίνεται ένα πρόγραμμα γυμναστικής καθώς και οδηγίες εκτέλεσής του.Σκοπός όλης αυτής της διαδικασίας είναι η όσον το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων προτού εισέλθουν σε φάση μέγιστης καταπόνησης, αφού σκοπός δεν είναι να "κοπούν" υποψήφιοι αλλά να ελαχιστοποιηθούν οι μικροτραυματισμοί. Μοναδικό κριτήριο για να απορριφθεί κάποιος υποψήφιος είναι να μην επιτυγχάνει τα προβλεπόμενα όρια, ένας έλεγχος που γίνεται τόσο πριν από την έναρξη της φάσης ένταξης, όσο και μετά την ολοκλήρωσή της, οπότε τα όρια αυτά έχουν γίνει πιο αυστηρά. Τα Σχολεία Βασικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:Σχολείο Υ/ΚΤ

Σχολείο Αυτοδυτών

Σχολείο Καταδυτικής Ιατρικής

Σχολείο Τυποποιημένων Πυρομαχικών

Σχολείο Χειριστών ΥΠΟΧ. (Υποβρύχιων Οχημάτων)

Σχολείο Κυβερνητών ΣΑΠ. (Σκαφών Ανορθόδοξου Πολέμου)

Σχολείο Εξουδετερώσεως Ναρκών
Οι τρεις φάσεις εκπαίδευσης


Η Α' Φάση εκπαίδευσης διαρκεί 6 εβδομάδες και έχει περιοριστεί σε σχέση με τις οκτώ εβδομάδες που ήταν παλαιότερα. Στη διάρκειά της επιδιώκεται, εκτός από τη σημαντική βελτίωση της φυσικής κατάστασης, η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων για όπλα και πυρομαχικά καθώς και για κάποια στοιχεία από τη θεωρία καταδύσεων. Η πέμπτη ή η έκτη εβδομάδα είναι η περίφημη "διαβολοβδομάδα", μια διαδικασία συνεχούς σωματικής, πνευματικής και ψυχολογικής καταπόνησης, που σκοπό έχει να αναγκάσει τους εκπαιδευόμενους να υπερβούν τα όριά τους. Στη συνέχεια έρχεται Β' Φάση διάρκειας 10 εβδομάδων που είναι σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένη στις καταδύσεις. Παράλληλα με τις καταδύσεις, συνεχίζεται η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, αλλά και η εμβάθυνση στα αντικείμενα της πρώτης φάσης. Η Γ' Φάση, διάρκειας 9 εβδομάδων, είναι αφιερωμένη στον ανορθόδοξο πόλεμο, με τα στελέχη να εκπαιδεύονται και να αποκτούν μια βασική ικανότητα στον ανορθόδοξο πόλεμο. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρητική εκπαίδευση, στο πλαίσιο της οποίας η επίτευξη ποσοστού επιτυχίας 80% στις εξετάσεις είναι αναγκαία για την επιτυχή συνέχιση της εκπαίδευσης. Τυχόν αποτυχία στις θεωρητικές εξετάσεις συνεπάγεται αυτόματα αποχώρηση από τη σχολή, ακόμη κι αν ο υποψήφιος έχει πολύ καλές επιδόσεις στις σωματικές δοκιμασίες.Η Δ.Υ.Κ. χάνει πολύ λίγο χρόνο ασχολούμενη με αντικείμενα άσχετα με την αποστολή της (παρελάσεις κ.τλ.) και είναι εξοπλισμένη με μια ποικιλία σύγχρονου οπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της. Το παλαιό πιστόλι M-1911A1 των 0,45' έχει αντικατασταθεί από το Glock 17 των 9mm, που έχει την ικανότητα βολής κάτω από την επιφάνεια του νερού και μεγαλύτερη ισχύ πυρός (γεμιστήρας 17 ή 19 φυσιγγίων). Χρησιμοποιείται επίσης το Glock 18 με δυνατότητα αυτόματης βολής και θεωρητική ταχυβολία 1300 β.α.λ., με γεμιστήρες 17, 19 ή 33 φυσιγγίων.Ως στάνταρ τυφέκιο έχει επιλεχθεί το αμερικάνικο M-16 στα μοντέλα A1, A2 και Carbine των 5,56 mm, συνδυαζόμενο με το βομβιδοβόλο M-203 των 40 mm. Υπάρχει επίσης το αυτόματο Ingram Model 11 των 9 mm γνωστότερο ως Cobray, το αυτόματο XM-177E2 Commando των 5,56 mm και το πολυβόλο MG-3 των 7,62 mm. Στα πλαίσια αναβάθμισης του εξοπλισμού των Ειδικών Δυνάμεων, η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών παρέλαβε τα ελαφρά πολυβόλα MAG-58 των 7,62mm που αυξάνουν δραστικά την ισχύ πυρός των ομάδων μάχης σε σχέση με το παλαιότερο FN MAG του ίδιου διαμετρήματος. Συνολικά στις ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις έχουν παραδοθεί 125 όλμοι C6-210 Commando των 60mm, 633 αυτόματα βομβιδοβόλα GMG 40mm της H&K και 750 ελαφρά πολυβόλα Minimi.Τέλος, σε υπηρεσία βρίσκονται εκτοξευτές ρουκετών M-72A2 των 66 mm μέχρι και βαλίστρες, μαζί με διόπτρες ελεύθερης σκόπευσης, ενώ η μονάδα είναι εφοδιασμένη με σύγχρονα πυρομαχικά κι εκρηκτικά, υπερσύγχρονα μέσα επικοινωνιών, καταδυτικό εξοπλισμό που επιτρέπει την υποβρύχια κολύμβηση χωρίς την εμφάνιση φυσαλίδων που προδίδουν την παρουσία τους, πλωτά μέσα αλλά και με μίνι υποβρύχια (Swimmer Delivery Vehicles)


Πηγή: http://www.ellinikos-stratros.gr/
Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

ΦΑΕ ΕΝΑ ΜΑΛΑΚΑ

Θέλοντας να εκφράσω τον αμέριστο σεβασμό μου στον συντάκτη του faeenamalaka.blogspot και να κερδίσω λίγο χρόνο μέχρι να ξεβαρεθώ και να γράψω κάτι σας δίνω ένα άρθρο με μία "περίληψη" μίας ανάρτησης του mikeius.


TV της νιότης


Πάμε για ακόμα λίγη νοσταλγία γαμώ το κεφάλι μου! Reviews από παλιά παιδική τηλεόραση είναι το θέμα μας σήμερα. Να σημειώσω εδώ ότι σε πολλές επιλογές ακολούθησα το σκεπτικό "τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται" και προτίμησα να αφιερώσω λίγες γραμμές παραπάνω σε κρυφά διαμάντια ή και κρυφές κουράδες του τηλεοπτικού παρελθόντος. Οπότε μην απορήσετε αν μερικά φαβορί όπως Thundercats απουσιάζουν από το άρθρο. Όπως και να 'χει, απολαύστε μερικά σύντομα reviews, faeenamalaka style, από 27 παλιές εκπομπές που μου ήρθαν στο μυαλό. Ναι φίλε. ΕΙΚΟΣΙ ΕΦΤΑ!
(Εώ δεν τα έχω βάλει όλα?
 
Νιλς Χόλγκερσον


Ο Νιλς ήταν ένα φλωρο-Σκανδιναβάκι του οποίου η τύχη δεν απασχολούσε ούτε τη μάνα του. Σε κάθε επεισόδιο έπαιρνε μαζί του ένα πορτοκαλί τρωκτικό, νομίζω τον έλεγαν Κρούμελ και καβαλάγανε μια τεράστια χήνα.Ήταν από αυτά τα απογευματινά παιδικά που έβλεπες σε αίθουσα αναμονής οδοντιατρείου και ενίσχυαν την κατάθλιψη του συννεφιασμένου απογεύματος και το ψυχοπλάκωμα του πόνου που έρχεται.


Βενιαμίν (Goal)


Η γιαπωνέζικη αισθητική με τα πολύχρωμα πλάνα, το γρήγορο μοντάζ και τα εφφέ που προκαλούν επιληψία, καθιστά τους Ιάπωνες μάστορες στο καρτούν, ειδικά όταν έχει να κάνει με ρομπότ, λέιζερ, νίντζα, διαστημόπλοια, ή νεαρές μαθητριούλες που βιάζονται από πλοκάμια. Το κακό είναι ότι οι Ιάπωνες έχουν την τάση να εφαρμόζουν την παραπάνω αισθητική σε όλα τα παιδικά τους, ακόμα κι αν το σενάριο αφορά λίγο πιο πεζά πράγματα, φερειπήν, μερικά πιτσιρίκια που παίζουν μπάλα.Κι έτσι έχουμε το Βενιαμίν, μια σειρά για ένα junior πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, όπου όλοι οι ερασιτεχνικοί αγώνες διεξάγονται στο Μαρακανά με 80.000 κόσμο, τα πιτσιρίκια κάνουν τούμπες στον αέρα αντί για ντρίπλες, η μπάλα μετά από δυνατό σουτ γίνεται μακρόστενη σαν αγγούρι και το νικητήριο γκολ μπαίνει στο τελευταίο δευτερόλεπτο πριν τη λήξη, λες και παίζουνε με μπασκετικό χρονόμετρο.

Snorks


Τώρα θα σας ανατινάξω. Τα Snorks ήταν κάτι πολύχρωμα πλασματάκια που ζούσαν στο βυθό της θάλασσας, φορούσαν σορτσάκια και κοντομάνικα και είχαν ένα καλαμάκι από φραπέ καρφωμένο στην κράνα.Ο κύριος ρόλος τους ήταν να αντιγράφουν τα Στρουμφάκια. Θυμάμαι είχαν βγει και σε χαρτάκια Πανίνι!
 
 
Μούμινς


Τα Μούμινς, όπως και ο Νιλς Χόλγκερσον, είναι τυπικό παράδειγμα μινιμαλιστικού καρτούν Σκανδιναβικής παραγωγής. Αν θέλετε να δείτε Μούμινς, δε χρειάζεται. Πηγαίντε στο περίπτερο της γειτονιάς, αγοράστε δυο Happy Hippo της Kinder και κουνήστε τα μπροστά από μια κόλα Α4. Για ήχο, βάλτε τον κολλητό σας να κάνει μασχαλοκλανιές και να πετάει ψηλές κραυγές μέσα από ένα μαξιλάρι. Και αυτά είναι τα Μούμινς.ΠΑΡΕ ΚΑΤΑΝΤΙΑ!

Να τι συμβαίνει όταν γράφεις παιδικό και δεν έχεις στο team σου τουλάχιστον έναν Αμερικάνο ή έναν Γιαπωνέζο. Τόσο πολύ πια βαριόντουσαν να σχεδιάσουν οι τύποι; Και δε φτάνει που τα σκίτσα είναι μια μονοκοντυλιά σκέτη, δεν μπήκαν καν στον κόπο να τα χρωματίσουν! Το ξέρω ότι στη Σουηδία είναι όλα καταθλιπτικά και γκρίζα, αλλά εδώ γαμήθηκε ο Δίας!

Power Rangers


Η αλήθεια είναι ότι δεν τους πρόλαβα τόσο καλά τους Power Rangers. Όταν βγήκαν είχα ήδη μεγαλώσει αρκετά και μου φαίνονταν γελοίοι. Οι Power Rangers ήταν μια παρέα από λυκειόπαιδα τόσο politically correct, που περίμενες από στιγμή σε στιγμή να κοιτάξουν την κάμερα και να σου πουν "Drugs are bad". Κάθε βδομάδα τους την έπεφταν τέρατα από άλλο πλανήτη. Τώρα γιατί τα τέρατα διέσχιζαν τον μισό γαλαξία μόνο και μόνο για να παίξουνε μπουνιές σ' ένα random λύκειο της επαρχίας, ένας θεός ξέρει. Όταν λοιπόν οι φίλοι μας τα έβρισκαν σκούρα, μεταμορφωνόντουσαν (κοινώς φορούσαν spandex και κάσκες) στους Power Rangers. Ο κάθε Ranger είχε δικό του χρώμα κολάν και δικό του όπλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίτρινη Power Ranger ήταν κινέζα και ο μαύρος Power Ranger ήταν μαύρος. Λεπτότις.ΟΚ, πριν προχωρήσω παρακάτω, δύο λεπτομέρειες για την φωτό. Πρώτον, τι κτίρια είναι αυτά κάτω δεξιά; Στο Χαϊδάρι το γυρίσανε το σίριαλ; Και δεύτερον, ο μόνος στη φωτογραφία που έχει εξόγκωμα στο παντελόνι είναι Η ΚΙΝΕΖΑ! WTF?Τέλος πάντων. Μετά την αλλαγή γκαρνταρόμπας, οι Rangers συνέχιζαν για λίγο τη μανούρα, κάνοντας συχνές παύσεις για να ποζάρουν με τα πόδια σε διάταση Bruce Dickinson και για να ανταλλάξουν μπινελίκια τύπου "θα σε σβήσω από τον χάρτη", μέχρι που οι κακοί τα έβρισκαν σκούρα και έφερναν ενισχύσεις απ' τον Κολωνό. Τότε οι ήρωές μας έμπαιναν σε οχήματα-ζώα, αλλά έπαιρναν ξανά πούλο, οπότε στο τέλος ένωναν τα οχήματά τους α-λα Devastator για να φτιάξουν ένα τεράστιο ρομπότ, τον Μέγκαζορ.

Ο Μέγκαζορ σάπιζε στο ξύλο τον εκάστοτε αντίπαλο "boss" και καθάριζε τη φάση, πράγμα που σε κάνει να απορείς γιατί δεν τον φώναζαν απ' την αρχή του επεισοδίου να ξεμπερδεύουνε. Ίσως να έκαιγε σούπερ και να τους ερχόταν βαρύ το έξοδο, ποιος ξέρει... Σε πιο προχωρημένα επεισόδια, ο Μέγκαζορ αναβαθμιζόταν με νέα μέλη, νέα όπλα και κυρίως, με έξτρα λέξεις πριν το -ζορ. Έτσι προέκυψε ο Power-ζορ, ο Ultra-mega-ζορ και Super-mega-skullfuck-your-mama-ζορ.
Όπως είπα και πριν, οι Rangers ποτέ δεν με κέρδισαν γιατί είχα ήδη μεγαλώσει όταν πρωτοβγήκαν και με ενοχλούσε το κιτσαριό και η σαχλαμάρα τους, αλλά είχαν τόση επιτυχία, που απέκτησαν και απομίμηση, τους VR Troopers. Επίσης, οφείλω να παραδεχτώ τη σειρά για την υπεργαμάτη παουεριά που έπαιζε στους τίτλους αρχής. Απολαύστε την και πάλι!

Μπόλεκ και Λόλεκ
Ένα απαράδεκτο Σοβιετικό χυσαμόλι, με τεμπέλικο animation, άχρωμο στόρι και δυο πρωταγωνιστές που ειλικρινά, δεν κάνανε ΤΙΠΟΤΑ! Απλά βολοδέρνανε από γκούλαγκ σε γκούλαγκ, βοηθάγανε κάτι ζώα να απεγκλωβιστούν από πηγάδια ή να βγάλουν αγκάθια απ' τα πόδια τους και μετά η οθόνη έγραφε KOHNEL και τέλος. Τι σάπιοι! Ακόμα κι ο σκύλος τους χίωσε και αποχώρησε από το καρτούν για να κάνει σόλο καριέρα!


http://www.faeenamalaka.blogspot.com/Μπόλεκ και Λόλεκ: ένα παιδικό τόσο για τον πέο, που είναι αρκετό για να δικαιολογήσει όλο το κίνημα του Μακαρθισμού από μόνο του!

Για πιο πολλά :

http://www.faeenamalaka.blogspot.com/