Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Ο.Υ.Κ.Διαβάστε και πωροθείτε.

Μετά την ένταξη της Ελλάδας στο NATO, το Πολεμικό Ναυτικό έστειλε στις ΗΠΑ τους πρώτους άνδρες που εκπαιδεύτηκαν στο αντικείμενο των υποβρύχιων καταστροφών το 1953. Οι άνδρες αυτοί σε συνεργασία με Αμερικανούς εκπαιδευτές ανέλαβαν την εκπαίδευση και άλλων ανδρών στην Ελλάδα, ενώ το 1957 ιδρύθηκε η Σχολή Βατραχανθρώπων στο Κ.Ε.ΚΑΝ. οργανωμένη στα πρότυπα της αντίστοιχης αμερικανικής Under Water Demolition του Αμερικανικού Ναυτικού.Μετά τη σταδιακή υποβάθμιση των αμερικάνικων UDT (Underwater Demolition Teams) και την παράλληλη εμφάνιση των ομάδων SEAL με μεγαλύτερη έμφαση στον ανορθόδοξο πόλεμο, η Σχολή Βατραχανθρώπων μετονομάστηκε σε Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών το 1967 για να λάβει τη σημερινή της μορφή το 1976.H M.Y.K. εδρεύει στο Σκαραμαγκά και αποτελεί αυτόνομη ξεχωριστή μονάδα της Δ.Ν.Ε., καλύπτοντας τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού στον τομέα των ειδικών επιχειρήσεων. Το προσωπικό της M.Y.K. φτάνει την δύναμη των 200 ανδρών και χωρίζεται σε τέσσερις ομάδες (O.Y.K. 1, 2, 3, 4). Οι δύο είναι Ομάδες Ανορθόδοξου Πολέμου που έχουν αποστολή τη διείσδυση στο εχθρικό έδαφος για συλλογή και μετάδοση πληροφοριών, εκτέλεση δολιοφθορών κτλ., μια είναι Ομάδα Αμφιβίων Επιχειρήσεων που αποστολή έχει την προετοιμασία ενός αιγιαλού απόβασης με την εκκαθάρισή του από εμπόδια και την αναγνώρισή του, ενώ τέλος η Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών-Βομβών έχει σαν αποστολή την εκκαθάριση θαλασσίων περιοχών από νάρκες.Οι θρυλικοί 'βατραχάνθρωποι' ξεχωρίζουν για τη σκληρή εκπαίδευση και το υψηλό επίπεδο της μαχητικής τους ικανότητας. Η Σ.Υ.Κ. υπάγεται από το 2001 στον Διοικητή της Δ.Υ.Κ. (πρώην M.Υ.Κ.) με σχέση πλήρους διοίκησης. Το προσωπικό της σχολής αποτελείται από τον διοικητή και το επιτελείο, τον διευθυντή σπουδών, τον τμηματάρχη εκπαίδευσης, τους αξιωματικούς επιτηρητές φάσεων εκπαίδευσης και τους βασικούς εκπαιδευτές που υπολογίζονται σε 3 έως 4 άτομα ανά φάση εκπαίδευσης.

Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών

Προϋποθέσεις συμμετοχής στα ΟΥΚ


O νόμος ορίζει ότι για να συμμετάσχει ένας στρατευμένος σε σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών του Π.Ν. πρέπει να έχει υπόλοιπο θητείας 12 μήνες. Επομένως, από 1/1/2004, με τη μείωση της θητείας σε 12μηνο, κανένας στρατευμένος του Πολεμικού Ναυτικού δεν μπορεί να συμμετάσχει σε σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών. Μοναδικοί υποψήφιοι είναι πλέον οι ΕΠ.ΟΠ., Ο.Β.Α., μόνιμοι υπαξιωματικοί/αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και στρατιωτικό προσωπικό άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή Ξένων Κρατών ή προσωπικό των ΣΑ, με περιορισμό στο όριο ηλικίας, όπως καθορίζεται με αποφάσεις του κλάδου ή κράτους τους.Οι επιδόσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο σχολείο είναι οι εξής:Τρέξιμο 1 μίλι ξηράς (1642 μέτρα) σε λιγότερο από 7 λεπτά

Κολύμβηση 300 μέτρα σε πισίνα σε λιγότερο από 7 λεπτά

6 έλξεις στο μονόζυγο

20 κάμψεις (push ups)

20 κοιλιακοί

Κατακόρυφο ανέβασμα σχοινιού 4 μέτρων μόνο με τα χέρια

Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών


Εκπαίδευση στα ΟΥΚ


Το Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια και εκπαιδευτικό έργο σχολείο εντός της Δ.Υ.Κ., στο οποίο προσέρχονται τα στελέχη που έχουν περατώσει με επιτυχία τις δοκιμασίες της φάσης προεπιλογής. Μέχρι την υιοθέτηση του νέου κανονισμού εκπαίδευσης, το σχολείο είχε διάρκεια περίπου έξι μηνών (περίπου 24 εβδομάδες), ενώ τώρα η διάρκειά του είναι 28 εβδομάδες. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην δημιουργία μίας εισαγωγικής φάσης "ένταξης" διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, ενώ προηγείται ακόμα μια περίοδος προετοιμασίας. Έτσι, ένα μήνα πριν οι υποψήφιοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στο σχολείο καλούνται να παρουσιαστούν και - εφόσον περάσουν από ιατρικές εξετάσεις - τους δίνεται ένα πρόγραμμα γυμναστικής καθώς και οδηγίες εκτέλεσής του.Σκοπός όλης αυτής της διαδικασίας είναι η όσον το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων προτού εισέλθουν σε φάση μέγιστης καταπόνησης, αφού σκοπός δεν είναι να "κοπούν" υποψήφιοι αλλά να ελαχιστοποιηθούν οι μικροτραυματισμοί. Μοναδικό κριτήριο για να απορριφθεί κάποιος υποψήφιος είναι να μην επιτυγχάνει τα προβλεπόμενα όρια, ένας έλεγχος που γίνεται τόσο πριν από την έναρξη της φάσης ένταξης, όσο και μετά την ολοκλήρωσή της, οπότε τα όρια αυτά έχουν γίνει πιο αυστηρά. Τα Σχολεία Βασικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:Σχολείο Υ/ΚΤ

Σχολείο Αυτοδυτών

Σχολείο Καταδυτικής Ιατρικής

Σχολείο Τυποποιημένων Πυρομαχικών

Σχολείο Χειριστών ΥΠΟΧ. (Υποβρύχιων Οχημάτων)

Σχολείο Κυβερνητών ΣΑΠ. (Σκαφών Ανορθόδοξου Πολέμου)

Σχολείο Εξουδετερώσεως Ναρκών
Οι τρεις φάσεις εκπαίδευσης


Η Α' Φάση εκπαίδευσης διαρκεί 6 εβδομάδες και έχει περιοριστεί σε σχέση με τις οκτώ εβδομάδες που ήταν παλαιότερα. Στη διάρκειά της επιδιώκεται, εκτός από τη σημαντική βελτίωση της φυσικής κατάστασης, η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων για όπλα και πυρομαχικά καθώς και για κάποια στοιχεία από τη θεωρία καταδύσεων. Η πέμπτη ή η έκτη εβδομάδα είναι η περίφημη "διαβολοβδομάδα", μια διαδικασία συνεχούς σωματικής, πνευματικής και ψυχολογικής καταπόνησης, που σκοπό έχει να αναγκάσει τους εκπαιδευόμενους να υπερβούν τα όριά τους. Στη συνέχεια έρχεται Β' Φάση διάρκειας 10 εβδομάδων που είναι σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένη στις καταδύσεις. Παράλληλα με τις καταδύσεις, συνεχίζεται η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, αλλά και η εμβάθυνση στα αντικείμενα της πρώτης φάσης. Η Γ' Φάση, διάρκειας 9 εβδομάδων, είναι αφιερωμένη στον ανορθόδοξο πόλεμο, με τα στελέχη να εκπαιδεύονται και να αποκτούν μια βασική ικανότητα στον ανορθόδοξο πόλεμο. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρητική εκπαίδευση, στο πλαίσιο της οποίας η επίτευξη ποσοστού επιτυχίας 80% στις εξετάσεις είναι αναγκαία για την επιτυχή συνέχιση της εκπαίδευσης. Τυχόν αποτυχία στις θεωρητικές εξετάσεις συνεπάγεται αυτόματα αποχώρηση από τη σχολή, ακόμη κι αν ο υποψήφιος έχει πολύ καλές επιδόσεις στις σωματικές δοκιμασίες.Η Δ.Υ.Κ. χάνει πολύ λίγο χρόνο ασχολούμενη με αντικείμενα άσχετα με την αποστολή της (παρελάσεις κ.τλ.) και είναι εξοπλισμένη με μια ποικιλία σύγχρονου οπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της. Το παλαιό πιστόλι M-1911A1 των 0,45' έχει αντικατασταθεί από το Glock 17 των 9mm, που έχει την ικανότητα βολής κάτω από την επιφάνεια του νερού και μεγαλύτερη ισχύ πυρός (γεμιστήρας 17 ή 19 φυσιγγίων). Χρησιμοποιείται επίσης το Glock 18 με δυνατότητα αυτόματης βολής και θεωρητική ταχυβολία 1300 β.α.λ., με γεμιστήρες 17, 19 ή 33 φυσιγγίων.Ως στάνταρ τυφέκιο έχει επιλεχθεί το αμερικάνικο M-16 στα μοντέλα A1, A2 και Carbine των 5,56 mm, συνδυαζόμενο με το βομβιδοβόλο M-203 των 40 mm. Υπάρχει επίσης το αυτόματο Ingram Model 11 των 9 mm γνωστότερο ως Cobray, το αυτόματο XM-177E2 Commando των 5,56 mm και το πολυβόλο MG-3 των 7,62 mm. Στα πλαίσια αναβάθμισης του εξοπλισμού των Ειδικών Δυνάμεων, η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών παρέλαβε τα ελαφρά πολυβόλα MAG-58 των 7,62mm που αυξάνουν δραστικά την ισχύ πυρός των ομάδων μάχης σε σχέση με το παλαιότερο FN MAG του ίδιου διαμετρήματος. Συνολικά στις ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις έχουν παραδοθεί 125 όλμοι C6-210 Commando των 60mm, 633 αυτόματα βομβιδοβόλα GMG 40mm της H&K και 750 ελαφρά πολυβόλα Minimi.Τέλος, σε υπηρεσία βρίσκονται εκτοξευτές ρουκετών M-72A2 των 66 mm μέχρι και βαλίστρες, μαζί με διόπτρες ελεύθερης σκόπευσης, ενώ η μονάδα είναι εφοδιασμένη με σύγχρονα πυρομαχικά κι εκρηκτικά, υπερσύγχρονα μέσα επικοινωνιών, καταδυτικό εξοπλισμό που επιτρέπει την υποβρύχια κολύμβηση χωρίς την εμφάνιση φυσαλίδων που προδίδουν την παρουσία τους, πλωτά μέσα αλλά και με μίνι υποβρύχια (Swimmer Delivery Vehicles)


Πηγή: http://www.ellinikos-stratros.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου